Meghívók / 2010. február 10-ei nyilvános ülés, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Település Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.22.) számú rendeletének 11. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2010. február 11-én (csütörtökön) 18.15 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, M?vel?déi Ház

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelet-tervezet)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2.) Kitüntetés és Elismer? Oklevél alapításáról és adományozásuk rendjér?l szóló 9/2009. (VII.27.) Kt. rendelet módosítása (rendelet-tervezet)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3.) Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II.08.) Kt. rendelet módosítása (rendelet-tervezet)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5.) Tájékoztató a helyi adók 2009. évi befizetésének teljesítésér?l
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

6.) Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

7.) Jelentés az önkormányzati képvisel?k vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

8.) Közvilágítás 2010. évi villamos energia ára
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

9.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

10.) Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

11.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása (II.ütem)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

Lesenceistvánd, 2010. február 01.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív