1/2013.(I.17.) Napirend elfogadása
2/2013. (I.17.) Lesenceistvánd, Kosusth utca 128. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása
3/2013. (I.17.) DRV Zrt. felkérése Lesenceistvánd Község 15 éves gördülő fejlesztési tervének térítésmentes elkészítésére
4/2013. (I.17.) Településszerkezeti terv módosítása
5/2013. (I.17.) Dr. Hajzer András Róbert háziorvos kérelmének támogatása
6/2013. (I.17.) NEGRI-BIO R255 ágaprító gép megrendelésének elfogadása
7/2013. (I.17.) Nyírő Károly vállalkozótól árajánlat kérése építési beruházás költségeinek kimutatására
8/2013. (I.17.) BIO-CK P UNIT apríték égető kazánrendszer megrendelése
9/2013. (I.30.) Napirend elfogadása
10/2013. (I.30.) Közbeszerzési eljárás - Napelemes rendszer telepítése Lesenceistvánd Községben - nyertesének kiválasztása (Upstream Kft.)
11/2013. (I.30.) Pályázat benyújtása: Napelemes rendszer telepítése Lesenceistvánd községben (KEOP-2012-4.10.0/A)
12/2013. (II.06.) Napirend elfogadása
13/2013. (II.06.) Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
14/2013. (II.06.) Napirend elfogadása
15/2013. (II.06.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése
16/2013. (II.06.) Háziorvosi Szolgálat 2013. évi költségvetése
17/2013. (II.06.) Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetése
18/2013. (II.06.) Temető 2013. évi költségvetése 
19/2013. (II.06.) 2013/2014-es nevelési évben az óvodai beíratás időpontjának meghatározása 
20/2013. (II.06.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi nyári takarítási szünetének meghatározása 
21/2013. (II.07.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése 
22/2013. (II.07.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása 
23/2013. (II.07.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
24/2013. (II.07.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása 
25/2013. (II.07.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának elfogadása 
26/2013. (II.12.) Napirend elfogadása 
27/2013. (II.12.) 2012. évi helyi adókról szóló beszámoló tudomásul vétele 
28/2013. (II.12.) 11/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat módosítása 
29/2013. (II.12.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 
30/2013. (II.12.) Polgármester szabadságolási tervének elfogadása 
31/2013. (II.12.) Lesenceistvánd, Dózsa u. 19. üzlethelyiség bérbeadása Pannon Interaktív Kft. részére 
32/2013. (II.12.)  113/2012. (X.15.) képviselő-testületi határozat módosítása
33/2013. (II.27.) Napirend elfogadása 
34/2013. (II.27.) 10/2013. (I.30.) és a 28/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozatok visszavonása 
35/2013. (II.27.) 11/2013. (I.30.) számú határozat visszavonása, pályázat benyújtása napelemes rendszer telepítése Lesenceistvánd Községben 
36/2013. (III.13.) Napirend elfogadása 
37/2013. (III.13.) Vis maior pályázat benyújtása 
38/2013. (III.26.) Napirend elfogadása 
39/2013. (III.26.) Módosított határozati javaslatot a képviselő-testület nem fogadta el 
40/2013. (III.26.) Eredeti határozati javaslatot a képviselő-testület elfogadta 
41/2013. (III.26.) Napirend elfogadása 
42/2013. (III.26.) Megállapodás jóváhagyása - Központi Háziorvosi Ügyelet finanszírozása 
43/2013. (III.26.) Megállapodás jóváhagyása - belső ellenőrzési feladatok finanszírozása 
44/2013. (III.26.) Megállapodás jóváhagyása - Támogató Szolgálat finanszírozása 
45/2013. (III.26.) Megállapodás jóváhagyása - Irodaépület üzemeltetés 
46/2013. (III.26.) Megállapodás jóváhagyása - Munkaszervezeti létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 
47/2013. (III.26.) Szi Miklós Emőke által bérelt bérlemény bérleti díjának felülvizsgálata, változása 
48/2013. (III.26.) Magyar Posta Zrt. által bérelt bérlemény bérleti díjának felülvizsgálata, változása 
49/2013. (III.26.) Hegyközség által bérelt bérlemény bérleti díjának felülvizsgálata 
50/2013. (III.26.) Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet által bérelt bérlemény bérleti díjának felülvizsgálata, változása 
51/2013. (III.26.) PR-Telecom által bérelt bérlemény bérleti díjának felülvizsgálata, változása 
52/2013. (III.26.) 2013. évi munkaterv elfogadása 
53/2013. (III.26.) TKKTT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igény benyújtását a Magyar Államkincstárhoz a képviselő-testület elfogadja. 
54/2013. (IV.02.) Napirend elfogadása 
55/2013. (IV.02.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatainak a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal által történő átvételének elfogadása 
56/2013. (IV.02.) Napirend elfogadása 
57/2013. (IV.02.) Vis maior pályázat - hiánypótlás 
58/2013. (IV.11.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása 
59/2013. (IV.11.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2012. évi zárszámadásának elfogadása 
60/2013. (IV.11.) Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola fenntartására létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. április 30. nappal történő megszüntetése 
61/2013. (IV.11.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége fenntartására létrejött társulás 2013. április 30. nappal történő megszüntetése 
62/2013. (IV.15.) Napirend elfogadása 
63/2013. (IV.15.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi zárszámadása 
64/2013. (IV.15.) Háziorvosi Szolgálat 2012. évi zárszámadása 
65/2013. (IV.15.) Védőnői Szolgálat 2012. évi zárszámadása 
66/2013. (IV.15.) Temető fenntartás szakfeladat 2012. évi zárszámadása 
67/2013. (IV.15.) Százholdas Pagony Közös Fenntársú Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
68/2013. (IV.15.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartásáról szóló társulási megállapodás első olvasatának megtárgyalása 
69/2013. (IV.15.) KIK-Uzsa-Somló volán között létrejött szállítási szerződésben meghatározott összeg átadására Lesenceistvánd Önkormányzata megállapodást köt Uzsa Önkormányzatával 
70/2013. (IV.15.) Napirend elfogadása 
71/2013. (IV.15.) Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
72/2013. (IV.15.) Önkormányzat 2012. évi zárszámadása 
73/2013. (IV.15.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának jóváhagyása 
74/2013. (IV.15.) Pályázat benyújtása a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda épület felújíátására, óvodai eszköz beszerzésre 
75/2013. (IV.25.) Napirend elfogadása 
76/2013. (IV.25.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása 
77/2013. (IV.25.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi zárszámadása  
78/2013. (IV.25.) Napirend elfogadása 
79/2013. (V.15.) Napirend elfogadása
80/2013. (V.15.) 74/2013. (IV.15.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

 

 

Pannon Interaktív