Testvér-települési kapcsolatok

"A testvérkapcsolat két olyan település találkozása, melyek egyetértésben nyilatkozatot tesznek, hogy társulnak európai perspektívájú tevékenység, problémáik összevetése és baráti kapcsolataik mind szélesebb körű fejlesztése céljából."

VAJKA

Lesenceistvánd Község Önkormányzata és Vajka Község Önkormányzata a 2003. óta fennálló jó együttműködés és baráti kapcsolat jegyében egymással parnertelepülési megállapodást kötöttek 2005. június 25-én.Polgármester:
Álló Donát
web: http://www.vojkanaddunajom.sk/

e-mail: obecvojkand@stonline.skVajka, a 435 lélekszámú község a Duna menti síkságon, a Felső-Csallóközben fekszik, 9 km-re Somorjától, délkeleti irányban.

Vajka nevének keletkezéséről több monda maradt fönn.

Az egyik szerint Vajk, a későbbi király járt ide vadászni, s az egyik alkalommal egy szarvast ejtett el, amely a vízbe zuhant. A vad kihúzásakor Vajk is a vízbe esett, két halász mentette ki. Hálából azt a földterületet ajándékozta nekik. A halászok a települést Vajkának nevezték el.

A másik monda szerint Vajk nemcsak látogatta ezt a vidéket, hanem itt élt és innen kezdte el a kereszténység terjesztését az akkori Magyarországon.

Írásos kútfő első ízben 1186-ban említi Vayka néven a falut. 1254-1255-bő1 ránk maradt följegyzésben mint Woyka szerepel. Az érsekség Vajka lakóinak nemesi előjogokat adományozott. Ettől az időtől fogva a falu önálló katonai-védelmi feladatokkal megbízott közigazgatási központtá lett.

1353-ban Vaykay Mihályt, valamint Thomas de Weyket helybeli nemesként tartják számon. Az árvizek Vajka lakóit gyakran sújtották, a medréből kilépő Duna vize új szigeteket hozott létre. Az emberek jobbára halászatból éltek, de megélhetést nyújtott az aranymosás és a mezőgazdaság is. Vajka 1828-ban 1100 lelket számlált.

A helyi fogyasztási szövetkezet 1902-ben alakult, boltja a templom mellé épült. Keszölcés községet 1940-ben kapcsolták Vajkához, majd 1981-ben a bősi vízierőmű építése miatt elcsatolták Vajkától. Ekkor Vajka határából jelentős részt sajátítottak ki, így a helyi földműves-szövetkezet megszűnt.

Amikor 1992-ben feltöltötték az erőmű csatornáját, Vajka, Doborgaz és Nagybodak egy szigetté vált, az ún. Kis-Csallóközzé, amelynek központját Vajka képezi. Vajkát a külvilággal" kompjárat köti össze.

 

Duna-ág

 

Vajkai-tó

Vajka - falunap

Vajka - falunap

Vajka - falunap


Partnertelepülési megállapodás (magyar) (szlovák)

Pannon Interaktív