ÁLLÁSPÁLYÁZAT
LESENCEISTVÁNDI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY
Főzőkonyha
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
szakács
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Választási Iroda Vezetőjének az ajánlások számának megállapításáról szóló közleménye


CSATLAKOZZON A KSH HÁZTARTÁSOK INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ESZKÖZHASZNÁLATÁT FELMÉRŐ ADATFELVÉTELÉHEZ!


Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2024/2025. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről


E.ON tervezett áramszünet 2024. március hó


Rendőrségi információk!

Banki plakát
Cybersecurity plakát
Hírlevél - online csalók
Zsarolás miatt őrizetben
Kábítószer hatása alatt vezetett, a rendőrök elfogták


KSH munkaerő-felmérés


Lomtalanítás - 2024. március 4. (hétfő)


ÁLLÁSBÖRZE ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A VESZPRÉM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGON


NAIH éves jelentés 2023


Itt az idő! Csatlakozz! Legyél Te is rendőr!

Rögtönzött kutyásbemutató a börzén
Állásbörze videó
Link


Sajtóközlemény
Új lendületben a kulturális és a vallási turizmus a Lesence-vidéken


PR cikk


Tájékoztatás idegenforgalmi adó bevezetéséről


Traffibox és sebességmérő készülék a gyorshajtók ellen már Várpalotán is


Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ELBIR bűnmegelőzési hírlevél (2023.11.14.)


Felhívás házszámok kihelyezésére


Sötétben is legyél látható


Meghívó közmeghallgatásra 2023.11.29.


Szakfelügyeleti díj változás_tájékoztatás


Közlemény iratbetekintésről Lesenceistvánd napelem park vonatkozásában


Álláshirdetés szociális és igazgatási ügyintéző


Értesítés a Keszthelyi-hegység erdőterv határozat közhirré tételéről, közléséről


DRV Zrt. lakossági tájékoztató a balatoni kiemelt ivóvíz-beruházásról


Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. V. ütem)


Tájékoztató többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatosan

Kérelem rezsicsökkentés igénybe vételéhez


Téli fűtéshez barnakőszén igény felmérése


FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Jelentkezési lap


Hulladéknaptár 2022.Jegyzői álláshirdetés


Közérdekű adatok megismerésének szabályzata


Pályázati felhívás Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény, mint önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv intézményvezetői beosztásának betöltésére


Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról


Hirdetmény földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról


ÁRAMSZÜNET ÉRTESÍTŐ


FIGYELEM! Vadászat szeptember 01-től 29-ig 15:00 és 09:00 óra között!Tájékoztatás ügyfélfogadás szünetelésről


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
November


Tájékoztatás - Lesenceistvánd Nyiladozó Zártkert


Tájékoztatás Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rend változásról 2020. 07. 06-tól

Tájékoztatás - Tapolcai Járási Hivatal elérhetőségeiről, ügyfélfogadásairól


Pályázati felhívás - pénzügyi gazdálkodási ügyintéző


Tájékoztató engedélyköteles tevékenység bejelentésről


DRV

Újra végezzük egyes, korábban felfüggesztett tevékenységeinket


Tájékoztató óvodai beiratkozásról


Társasházi sormunkatervek felfüggesztése | Kéményseprés


Szabadtéri tűzgyújtás szabályai, bejelentő lap


Gyermekvédelmi intézmény 2019. július 1. napjától fizetendő intézményi térítési díjakról


ÁLLÁSHIRDETÉS!

Pályázati felhívás Pénzügyi-gazdálkodási munkakör betöltésére


Áramszüneti értesítés, 2019.12.04.


Elektronikus ügyintézés


Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024.
letöltés


Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


HIRDETMÉNY
Művelési ág változás, hasznosítási kötelezettség védett természeti és Natura 2000 területen


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
1. rész | 2. rész


HIRDETMÉNY
2019. évi általános iskolai beiratkozás


Lomtalanítás, 2019. március 13.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről


Tájékoztató

fenyőfa elszállításról


Tájékoztató

a 2019. évi kéményseprési ütemtervről


Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és jegyzői engedélyezési eljárásáról

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak kérelem


Tájékoztató

a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.


Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése


Sajtóközlemény: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-000037 - "A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat két tapolcai épülete esetében hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése" projekt kezdés


Sajtóközlemény: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-000038 - "A Lesence Völgye Általános iskola energetikai korszerűsítése" projekt kezdés


NHKV Zrt. - Személyes felkeresők a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hátralékok begyűjtése érdekében


Lomtalanítás, 2018. március 21.


Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen:


Településképi arculati kézikönyv


Lesenceistvándi Óvodaépület bővítés, melegítőkonyhából főzőkonyha kialakítésa:


Hirdetmény - Nemesvita rendezvénytartási engedély


Meghívó lakossági fórumra - 2017.07.18.


2017. évi kéményseprési ütemterv


Álláshirdetés - tanyagondnok


Zöldhulladék begyűjtés


Kéményseprés 2016. május 20. - 2016. június 10.


Kötelező betelepítési kvóta elutasítása


Helyi Esélyegyenlőségi Program


Közlemény - Országos Egészségügyi Információs Központ


Pályázati hirdetmény a Tapolcai Járás terültén lévő önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő központi háziorvos ügyelet szakmai vezető pozíció betöltésére


Szabadtéri égetés szabályai


Tájékoztató a magánfőzéshez kapcsolódó bejelentésről
Desztillálóberendezés bejelentése


Tájékoztató a helyi adózás változásáról


FELHÍVÁS

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokról bővebben az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 


Tisztelt Lakosság!

Egyre több lakossági bejelentés érkezett a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségére, hogy a település utcáin folyamatosan jelennek meg gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek, melyek veszélyeztetik a közlekedők biztonságát. A közelmúltban komoly kutyatámadás történt közterületen, mely nem ismétlődhet meg.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2004. (IX.28.) számú rendelet IV. fejezetére, mely az ebtartás szabályairól az alábbiakat mondja ki:

15. § (1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy azzal a szomszédban lakók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja, a lakók szabad mozgását ne gátolja. Az ebet a nap minden szakában a adulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani.
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratánál szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
16. § (1) Az ebet közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral kell ellátni.
17. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum 1 méter távolságot be kell tartani.
(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.
(4) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
18. § Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken legfeljebb 2 ivarérett ebet és azok nem ivarérett szaporulatát lehet tartani. Ennél több eb tartása csak külterületen engedélyezett.
19. § A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartását és a tartás engedélyezését a 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
20. § Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető-, a rendőrségi- és az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) üzletbe,
c) nevelési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális létesítmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) temető területére,
f) játszótér területére.

Aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal, míg szabálysértési eljárás lefolytatása esetén 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Amennyiben a helyszíni ellenőrzések alkalmával, illetve lakossági bejelentések kapcsán bebizonyosodik, hogy az ebtulajdonos nem tett eleget az ebtartásra vonatkozó előírásoknak, a mulasztóval szemben szankció kezdeményezésére kerül sor.
A lakosság veszélyeztetése, illetve a szankciók elkerülése érdekében kérem fentiek szíves tudomásulvételét és azok maradéktalan betartását.

Lesenceistvánd, 2010. január 11.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

 

Pannon Interaktív