Baráth-Gutmájer Mónika - igazgatási előadó 87/436-151 21-es mellék
 • hagyaték (Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • kereskedelem, vendéglátás (működési engedélyek, fizetővendéglátó engedélyek Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • vadkár bejelentés
 • anyakönyvvezetés
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás

e-mail: igazgatas@lesenceistvand.hu
kozoshivatal@lesenceistvand.hu
Némethné Riba Erika - pénzügyi - , számviteli ügyintéző 87/436-151 16-os mellék
 • pénzügyi igazgatás (Lesenceisvtándi KÖH, Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Lesenceistvánd, Uzsa Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása, Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény)
e-mail: penzugy3@lesenceistvand.hu
Szalainé Lakatos Adrienn - pénzügyi ügyintéző 87/436-151 13-as mellék
 • pénzügyi igazgatás (Uzsa Község Önkormányzata)

Pappné Enyingi Anikót pénzügyi-, számviteli ügyintéző
 • pénzügyi igazgatás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Balaton-felvidéki Önkormányzati Társulás, Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás, Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Molnár Szabolcs - adóügyi vezető tanácsos 87/436-151 11-es mellék
 • adó- és értékbizonyítvány
 • adóeljárás, adózás rendje
Takácsné Barnaházi Rita - szociális munkatárs 87/436-151 22-es mellék
 • szociális ellátás
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • gyámügy
 • közfoglalkoztatás
 • munkaügyi igazgatás (Lesenceistvándi KÖH, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Balaton-felvidéki Szociális, és Gyermekjóléti Szolgálat)
e-mail: szocugyek@lesenceistvand.hu

Bicsérdi Borbála - ügyintéző 87/436-151 23-as mellék
 • ügyiratkezelés
 • képviselő-testületek (Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Uzsa Község Önkormányzata Lesenceistvánd, Uzsa, Zalahaláp KÖH, Lesenceistvánd, Uzsa KÖH, Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás)
 • munkaügyi igazgatás (Lesenceistvánd Község Önkormányzata, Uzsa Község Önkormányzata, Lesenceistvánd-Uzsa Óvodafenntartó Társulás, Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda, Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény, Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás, Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat)
Pannon Interaktív