1/2009. (I.08.)  sz. Li.  határozat ÚMVP keretében falumegújításra- és vidékfejlesztésre pályázat benyújtása
2/2009. (II.03.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetése

3/2009. (II.03.) sz. Li. határozat

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetése
4/2009. (II.03.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében 2009. évi teljesítménycélok megállapítása
5/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Konyha 2009. évi költségvetése
6/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2009. évi költségvetése
7/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Háziorvosi Szolgálat 2009. évi költségvetése
8/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Védőnői Szolgálat 2009. évi költségvetése
9/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Temető fenntartás 2009. évi költségvetése
10/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Óvodai beiratás időpontjának meghatározása
11/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda házirendjének elfogadása
12/2009. (II.06.) sz. Li. határozat 278/1 és 0130/1 hrsz. ingatlanok vételárának elfogadása
13/2009. (II.06.) sz. Li. határozat 278/1 és 0130/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása
14/2009. (II.06.) sz. Li. határozat 278/2 hrsz. ingatlan vételárának elfogadása
15/2009. (II.06.) sz. Li. határozat 278/2 hrsz. ingatlan megvásárlása
16/2009. (II.06.) sz. Li. határozat 2008. évi adóbefizetésekről szóló tájékoztató elfogadása
17/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Döntés a Nemess Imre tér elnevezéséről
18/2009. (II.06.) sz. Li. határozat Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmének elutasítása
20/2009. (II.25.) sz. Li. határozat Szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázat benyújtása (NKA)
21/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Közfoglalkoztatási terv tervezet elfogadása
22/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozó határozat
23/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása
24/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos óvoda felújítására, akadálymentesítésére pályázat benyújtása
25/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Lesenceistvándi cserkészcsapat támogatása
26/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Terület bérbeadása
27/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Ruházati költségtérítésről való lemondás
28/2009. (III.13.) sz. Li. határozat Pályázati prémiumról való lemondás
29/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi zárszámadása
30/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi beszámolójának elfogadása
31/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2008. évi zárszámadása
32/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2008. évi munkájáról beszámoló elfogadása
33/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola Önkormányzati Minőségirányítási Program költségeinek megosztása
34/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége fejlesztési célú beruházásainak költségmegosztása
35/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat Megbízott körjegyző helyettesítésének meghosszabbítása
36/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat Közös fenntartású intézmények (konyha, temető, háziorvos, védőnő) 2008. évi zárszámadása
37/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2008. évi zárszámadása
38/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
39/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat 81/2008.(IX.11.) sz. Li. határozat visszavonása
40/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat Hitel felvétel
41/2009. (IV.07.) sz. Li. határozat ÖNHIKI pályázat benyújtása
42/2009. (V.08.) sz. Li. határozat Önkormányzati épület tetőhéjazat cseréjére pályázat benyújtása
43/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Háziorvosi Szolgálat 2008. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
44/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Védőnői Szolgálat 2008. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
45/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Fogorvosi Szolgálat 2008. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
46/2009. (V.20.) sz. Li. határozat "Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2008. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
47/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2008. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről beszámoló elfogadása
48/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda költségvetési besorolása
49/2009. (V.20.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda csoportok számának meghatározása
50/2009. (V.21.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége költségvetési besorolása
51/2009. (V.21.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola költségvetési besorolása
52/2009. (V.21.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési besorolása
53/2009. (V.21.) sz. Li. határozat CÉDE pályázat benyújtása
54/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Központi Háziorvosi Ügyelet finanszírozása
55/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Rendőrség 2008. évi beszámolójának elfogadása
56/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Művelődési Ház 2008. évi tevékenységéről, kihasználtságáról szóló tájékoztató elfogadása
57/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Vöröskereszt 2008. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
58/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Nyugdíjasklub 2008. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
59/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Könyvtár, teleház 2008. évi munkájáról beszámoló elfogadása
60/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi átfogó értékelésének elfogadása
61/2009. (V.21.) sz. Li. határozat 60.000,- Ft-ról lemondás (Zrínyi M. u.)
62/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Felterjesztési javaslat elfogadása
63/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Uniós irányelv jogharmonizációjának ütemezése
64/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Vízelvező árok kiépítése Szentháromság szobornál
65/2009. (V.21.) sz. Li. határozat TEÚT pályázat benyújtása (Hegyalja u.)
66/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Tankönyvtámogatás
67/2009. (V.21.) sz. Li. határozat Inkurrens eszközök beszerzésére pályázat benyújtása (HM)
68/2009. (VI.23.) sz. Li. határozat Lesenceistvándi 645 hrsz térítésmentes átadása
69/2009. (VI.23.) sz. Li. határozat CÉDE pályázathoz 53/2009. (V.21.) sz. határozat módosítása, hiánypótlás benyújtása
70/2009. (VI.25.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda költségvetési besorolása és alapító okiratának módosítása
71/2009. (VI.25.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola költségvetési besorolása
72/2009. (VI.25.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye'" Települések Körjegyzősége költségvetési besorolása
73/2009. (VI.25.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési besorolása
74/2009. (VII.17.) sz. Li. határozat Dr. Smura János r.alezredes kapitánnyá történő kinevezésének támogatása
79/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Beszámoló a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. I. féléves gazdálkodásáról
80/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítása
81/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Háziorvois Ügyeleti Társulása megszüntetése
82/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Beszámoló az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről
83/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat 2009. évi vízterhelési díj
84/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet 2009. I. félévi tevékenységéről
85/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Szennyvízátemelő szivattyú javítása
86/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Tájékoztató a Lesence Régió Beruházó Viziközmű Társulat megszünéséről
87/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Közbeszerzési eljárás megindítása kommunális erőgép beszerzése tárgyban
88/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2009. I. féléves gazdálkodásának teljesítéséről
89/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Tájékoztató Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról
90/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010-es fordulójához való csatlakozás
91/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj mértékének megállapítása
92/2009. (IX.15.) sz. Li. határozat Beiskolázási támogatás
97/2009. (IX.30.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat rendeletei, amelyeket nem érinti a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv
98/2009. (IX.30.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat rendeletei a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelvvel való összeegyeztetése
99/2009. (IX.30.) sz. Li. határozat Borvidékek megközelítésére pályázat benyújtása
100/2009. (X.27.) sz. Li határozat "Istvándi vigadalom faluhatárok nélkül" című pályázat benyújtása
101/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Tájékoztató a közös fenntartású intézmények 2009. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
102/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetési koncepciója
103/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
104/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda minőségirányítási programjának módosítása
105/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat "Nekem tudnom s látnom kell'" Alapítvány 2009. évi beszámolója
106/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Háziorvosi Szolgálat 2009. évi beszámolója
107/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Védőnői Szolgálat 2009. évi beszámolója
108/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd - Uzsa Sportegyesület 2009. évi beszámolója
109/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Beszámoló a Község közbiztonságáról
110/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról tájékoztató
111/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat "Együtt Egymásért" Szociláis és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepciója
112/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. III. negyedévi gazdálkodásról tájékoztató
113/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetési koncepciója
114/2009. (XI.18.) sz. Li. határozat Fogorvosi Szolgálat 2009. évi beszámolója
115/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Tájékoztató Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
116/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
117/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi munkaterve
118/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Közfoglalkoztatási terv módosítása
119/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Lesenceistvánd  Települési Önkormányzat belső ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés elfogadása
120/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének 2009. évi tevékenységéről
121/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Tájékoztató a Nyugdíjasklub 2009. évi tevékenységéről
122/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Tájékoztató a könyvtár, teleház 2009. évi tevékenységéről
123/2009. (XI.19.) sz. Li. határozat Tájékoztató a Művelődési Ház 2009. évi tevékenységéről
130/2009. (XII.02.) sz. Li. határozat 2010. évi vízterhelési díj
131/2009. (XII.02.) sz. Li. határozat Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása

 

 

Pannon Interaktív