1/2010.  (I.18.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) módosítása 
 2/2010. (II.04.)

Kommunális erőgép és hozzá csatlakoztatható munkagépek a Lesencei mikro térség települései számára tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének meghatározása, önerő növekedése 

3/2010. (II.08.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetése
4/2010. (II.10.) Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása
5/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének elutasítása
6/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége köztisztviselői részére cafeteria keret meghatározása
7/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése
8/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
9/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatató elfogadása
10/2010. (II.10.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola beiratkozási időpontjának meghatározása
 11/2010. (II.11.) Konyha 2010. évi költségvetése 
 12/2010. (II.11.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetése 
 13/2010. (II.11.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetése 
 14/2010. (II.11.) Védőnői Szolgálat 2010. évi költségvetése 
 15/2010. (II.11.) Temető 2010. évi költségvetése 
 16/2010. (II.11.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása 
 17/2010. (II.11.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda takarítási szünetének meghatározása 
 18/2010. (II.11.)

Polgármester részére cafeteria keret meghatározása 

 19/2010. (II.11.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 20/2010. (II.11.) 2009. évi helyi adóbefizetésekről szóló tájékoztató elfogadása 
 21/2010. (II.11.) Polgármester 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 
 22/2010. (II.11.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása 
 23/2010. (II.11.) 2010. évi közvilágítás díja 
 24/2010. (II.11.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
25/2010. (II.11.) Polgári Védelmi iroda támogatása
26/2010. (II.11.) Lesencetomaji Polgárőrség támogatása
27/2010. (II.11.) Óvoda felújítására pályázat benyújtása (ÖM)
28/2010. (II.11.) Kossuth utca árokburkolása (áteresz)
32/2010. (II.23.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának módoítása
33/2010. (II.23.) Polgármesteri költségátalány változása
34/2010. (III.29.) Könyvtár, teleház nyitvatartási idejének módosítása
35/2010. (III.29.) Hitelszerződés meghosszabbítása
36/2010. (III.29.) 2010. évi ÖNHIKI benyújtása
40/2010. (IV.23.) ÖNHIKI pályázat benyújtásának visszavonása
 41/2010. (IV.26.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi zárszámadása 
 42/2010. (IV.26.) Tájékoztató az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységéről 
 43/2010. (IV.26.) "Együtt Egymásért" SZociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása 
 44/2010. (IV.26.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata 
 45/2010. (IV.26.) Kigyós Ferenc polgármester úr javaslata 
 46/2010. (IV.27.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi zárszámadása 
 47/2010. (IV.27.) Tájékoztató a 2009. évben fogászati célra kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról 
 48/2010. (IV.27.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési évben indítható évben indítható iskolai osztályok számának meghatározása 
 49/2010. (IV.27.) Konyha 2009. évi zárszámadása 
 50/2010. (IV.27.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2009. évi zárszámadása 
 51/2010. (IV.27.) Háziorvosi Szolgálat 2009. évi zárszámadása 
 52/2010. (IV.27.) Védőnői Szolgálat 2009. évi zárszámadása 
 53/2010. (IV.27.) Temető 2009. évi zárszámadása 
 54/2010. (IV.27.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2010/2011-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
 55/2010. (IV.29.) Hegyalja utcai ivóvíz gerincvezeték és a gravitációs szennyvízcsatorna bővítésének megtervezése, a Zrínyi M. utcai ivóvíz gerincvezeték bővítésének megtervezése és vízjogi engedélyezési terv készítése ügyében Éri Balázs építészmérnök árajánlatának elfogadása 
 58/2010. (V.28.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása 
59/2010. (V.28.) Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének ellátásáról
60/2010. (V.28.) Tapolcai Városi Ügyészség vizsgálata a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló eljárások törvényessége tárgyában 2009.01.01-2009.12.31. közötti időszakban
61/2010. (V.28.) Beiskolázási támogatás
62/2010. (V.28.) Badacsonytomaji okmányiroda létesítéséhez hozzájárulás
63/2010. (V.28.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési Programjának felülvizsgálata
64/2010. (V.28.) Önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjak
65/2010. (V.28.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat támogatása
66/2010. (V.28.) Lesencefalu Települési Önkormányzat támogatása
67/2010. (V.28.) Uzsa Települési Önkormányzat támogatása
68/2010. (V.28.)  Árvízkárosultak megsegítése
71/2010. (VI.02.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskolában létszámcsökkentés
72/2010. (VII.27.) Haszongépjármű beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
73/2010. (VII.27.) Lesenceistvándi ravatalozó felújítási munkáira érkezett árajánlatok elbírálása
74/2010. (VII.27.) Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj) támogatása
76/2010. (VIII.18.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
77/2010. (VIII.18.) Ravatalozó nyílászáró cseréire érkezett árajánlatok elbírálása
78/2010.(VIII.18.) Észak-Balatoni Térség Regionális Térségi Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
79/2010.(VIII.18.) "Mosolyország Óvodája" Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési Programjának jóváhagyása
80/2010.(IX.10.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I.féléves módosítása
81/2010. IX.10.)  "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének I. féléves módosítása
82/2010.(IX.10.) Konyha 2010. évi költségvetésének I. féléves módosítása
83/2010.(IX.10.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos 2010. évi költségvetésének I.féléves módosítása
84/2010.(IX.10.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. féléves módosítása
85/2010.(IX.10) Védőnői Szolgálat 2010. évi költségvetésének I.féléves módosítása
86/2010.(IX.10.) Temető 2010. évi költségvetésének I. féléves módosítása
87/2010.(IX.13.) Tájékoztató a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. I. féléves gazdálkodásáról
88/2010.(IX.13.)  Tájékoztató az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. I. féléves gazdálkodásásról
89/2010.(IX.13.) Tájékoztató a Konyha 2010. I. féléves gazdálkodásáról
90/2010.(IX.13.) Tájékoztató a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. I. féléves gazdálkodásáról
91/2010.(IX.13.) Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat 2010. I. féléves gazdálkodásáról
92/2010.(IX.13.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat 2010. I. féléves gazdálkodásáról
93/2010.(IX.13.) Tájékoztató a temető 2010. I. féléves gazdálkodásáról
94/2010.(IX.13.) Tájékoztató Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról
95/2010.(IX.13.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában történő részvétel
96/2010.(IX.13.) Beiskolázási támogatás
97/2010. (X.14.) SZMSZ módosítása
98/2010. (X.14.) Alpolgármester választása titkos szavazással
99/2010. (X.14.) Polgármesteri program ismertetése
100/2010. (X.14.) Polgármester illetményének megállapítása
101/2010. (X.14.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
102/2010. (X.14.) Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
103/2010. (X.14.) Intézmények alapdokumentumainak felülvizsgálata
104/2010. (X.21.) Polgármester illetményének változása
105/2010. (X.21.) Alpolgármester tiszteletdíjának változása
106/2010. (X.21.) Képviselők tiszteletdíjának eltörlése
107/2010. (X.21.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésére pályázat benyújtása
 109/2010.(XI.26.)  "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 110/2010.(XI.29.)  "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi III. negyedéves beszámolója
 111/2010.(XI.29.)  "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál álláshely megtartás
 112/2010.(XI.29.)  "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója
 113/2010. (XII.06.)  "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodásának módosítása
 114/2010. (XII.07.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosítása
 115/2010. (XII.07.)  Konyha 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 116/2010. (XII.07.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 117/2010. (XII.07.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 118/2010. (XII.07.) Védőnői Szolgálat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
 119/2010. (XII.07.)  Temető 2010. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
120/2010. (XII.08.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
121/2010. (XII.08.) Kalkuláció
122/2010. (XII.08.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepciója 
123/2010. (XII.08.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége köztisztviselői tekintetében teljesítménykövetelmények meghatározása
124/2010. (XII.08.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Ügyrendjének módosítása
125/2010. (XII.08.) Fogászati ellátásra kötött megállapodás módosítása
126/2010. (XII.08.) Ellenőrzési jelentés elfogadása
127/2010.(XII.08.) Konyha 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
128/2010.(XII.08.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
129/2010.(XII,.08.) Háziorvosi Szolgáalt 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
130/2010.(XII.08.) Védőnői Szolgálat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
131/2010.(XII.08.) Temető 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
132/2010.(XII.08.) Konyha 2011. évi költségvetési koncepciója
133/2010.(XII.08.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója
134/2010.(XII.08.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója
135/2010.(XII.018.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetési koncepciója
136/2010.(XII.08.) Temető 2011. évi költségvetési koncepciója
137/2010.(XII.08.) Álláshely megszüntetés
138/2010.(XII.08.) Csatorna dj
139/2010.(XII.08.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
140/2010.(XII.08.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
141/2010.(XII.08.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
142/2010.(XII.08.) Könyvtár, teleház nyitvatartásának módosítása
143/2010.(XII.08.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság kérelme
144/2010.(XII.08.) 2011. évi munkaterv
145/2010.(XII.08.) Ellenőrzési jelentés elfogadása
146/2010.(XII.08.) Esélyegyenlőségi Program elkészítése
147/2010.(XII.08.) 2011. évi vízterhelési díj
148/2010.(XII.08.) Polgárőr Egyesület részére székhely biztosítása
149/2010.(XII.08.)

Renault Trafic Passenger típusú gépkocsi szállítási szerződésének módosítása

Pannon Interaktív