Mérgező élelmiszerek és veszélyes áruk!


 

Gutmájer Mónika - igazgatási előadó 87/436-151 21-es mellék
 • hagyaték (Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • kereskedelem, vendéglátás (működési engedélyek, fizetővendéglátó engedélyek Lesenceistvánd, Uzsa települések vonatkozásában)
 • pályázatok
 • vadkár bejelentés
 • ügyiratkezelés
kozoshivatal@lesenceistvand.hu
Lakatos Adrienn - pénzügyi - , számviteli - és munkaügyi ügyintéző 87/436-151 16-os mellék
 • pénzügyi igazgatás
 • munkaügy
e-mail: penzugy3@lesenceistvand.hu
Molnár Szabolcs - adóügyi vezető tanácsos 87/436-151 11-es mellék
 • adó- és értékbizonyítvány
 • adóeljárás, adózás rendje
Skerleczné Szita Anita - szociális munkatárs 87/436-151 22-es mellék
 • szociális ellátás
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • gyámügy
 • anyakönyvvezetés
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás
  e-mail: igazgatas@lesenceistvand.hu

Marótiné Mohos Zsuzsanna - pénzügyi főmunkatárs 87/436-151 14-es mellék
 • pénzügyi igazgatás (Lesenceistvánd, Uzsa)

Bőnyi Andrea - számviteli tanácsos 87/436-151 13-as mellék
 • pénzügyi igazgatás ("Együtt Egymásért" Szolgálat, Közös Hivatal)
Pannon Interaktív