Mérgező élelmiszerek és veszélyes áruk!


 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
június | július


HIRDETMÉNY
Művelési ág változás, hasznosítási kötelezettség védett természeti és Natura 2000 területen


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
1. rész | 2. rész


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
április | május


HIRDETMÉNY
2019. évi általános iskolai beiratkozás


Lomtalanítás, 2019. március 13.


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
február | március


Tájékoztató

fenyőfa elszállításról


Tájékoztató

a 2019. évi kéményseprési ütemtervről


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
december | január


Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és jegyzői engedélyezési eljárásáról

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak kérelem


Tájékoztató

a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.


Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
október | november


Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése


Sajtóközlemény: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-000037 - "A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat két tapolcai épülete esetében hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése" projekt kezdés


Sajtóközlemény: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-000038 - "A Lesence Völgye Általános iskola energetikai korszerűsítése" projekt kezdés


NHKV Zrt. - Személyes felkeresők a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hátralékok begyűjtése érdekében


Lomtalanítás, 2018. március 21.


Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen:


Településképi arculati kézikönyv


Lesenceistvándi Óvodaépület bővítés, melegítőkonyhából főzőkonyha kialakítésa:


Hirdetmény - Nemesvita rendezvénytartási engedély


Meghívó lakossági fórumra - 2017.07.18.


2017. évi kéményseprési ütemterv


Álláshirdetés - tanyagondnok


Zöldhulladék begyűjtés


Kéményseprés 2016. május 20. - 2016. június 10.


Kötelező betelepítési kvóta elutasítása


Helyi Esélyegyenlőségi Program


Közlemény - Országos Egészségügyi Információs Központ


Pályázati hirdetmény a Tapolcai Járás terültén lévő önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő központi háziorvos ügyelet szakmai vezető pozíció betöltésére


Szabadtéri égetés szabályai


Tájékoztató a magánfőzéshez kapcsolódó bejelentésről
Desztillálóberendezés bejelentése


Tájékoztató a helyi adózás változásáról


FELHÍVÁS

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokról bővebben az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 


Tisztelt Lakosság!

Egyre több lakossági bejelentés érkezett a "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségére, hogy a település utcáin folyamatosan jelennek meg gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek, melyek veszélyeztetik a közlekedők biztonságát. A közelmúltban komoly kutyatámadás történt közterületen, mely nem ismétlődhet meg.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2004. (IX.28.) számú rendelet IV. fejezetére, mely az ebtartás szabályairól az alábbiakat mondja ki:

15. § (1) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy azzal a szomszédban lakók nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja, a lakók szabad mozgását ne gátolja. Az ebet a nap minden szakában a adulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani.
(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratánál szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
16. § (1) Az ebet közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen – vezetésre alkalmas – pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral kell ellátni.
17. § (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum 1 méter távolságot be kell tartani.
(3) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.
(4) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
18. § Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken legfeljebb 2 ivarérett ebet és azok nem ivarérett szaporulatát lehet tartani. Ennél több eb tartása csak külterületen engedélyezett.
19. § A veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartását és a tartás engedélyezését a 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
20. § Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető-, a rendőrségi- és az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
b) üzletbe,
c) nevelési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális létesítmény területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) temető területére,
f) játszótér területére.

Aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és helyszíni bírsággal, míg szabálysértési eljárás lefolytatása esetén 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Amennyiben a helyszíni ellenőrzések alkalmával, illetve lakossági bejelentések kapcsán bebizonyosodik, hogy az ebtulajdonos nem tett eleget az ebtartásra vonatkozó előírásoknak, a mulasztóval szemben szankció kezdeményezésére kerül sor.
A lakosság veszélyeztetése, illetve a szankciók elkerülése érdekében kérem fentiek szíves tudomásulvételét és azok maradéktalan betartását.

Lesenceistvánd, 2010. január 11.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

 

Pannon Interaktív