1/2011. (II.08.)

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetése

2/2011. (II.09.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodása módosítása
3/2011. (II.09.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetése 
4/2011. (II.09.) 2011/2012-es tanévre iskolai beiratás időpontjának meghatározása 
5/2011. (II.09.) Tűzvédelmi utánvilágító táblák beszerzése 
6/2011. (II.09.) Elektronikus testületi anyag 
7/2011. (II.09.) Konyha 2011. évi költségvetése 
8/2011. (II.09.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése 
9/2011. (II.09.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetése 
10/2011. (II.09.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetése 
11/2011. (II.09.) Temető 2011. évi költségvetése 
12/2011. (II.09.) 2011/2012-es tanévre óvodai beiratás időpontjának meghatározása
13/2011. (II.09.) Óvodai takarítási szünet időpontjának megállapítása
14/2011. (II.09.) "Nekem tudnom, s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolója
15/2011. (II.09.) Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója
16/2011. (II.09.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolója
17/2011. (II.09.) Lesenceistvánd-Uzsa SE 2010. évi beszámolója
18/2011. (II.09.) 2011. évi közvilágítás
19/2011. (II.09.) Polgármester cafeteria
20/2011. (II.09.) Művelődési Ház 2010. évi beszámolója
21/2011. (II.09.) Nyugdíjasklub 2010. évi beszámolója
22/2011. (II.09.) Vöröskereszt 2010. évi beszámolója
23/2011. (II.09.) 2011. évi közbeszerzési terv
24/2011. (II.09.) Beszámoló a 2010. évi helyi adó befizetésekről
25/2011. (II.09.) Polgármester 2010. évi tevékenysége
26/2011. (II.09.) Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
27/2011.(II.09.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatása
28/2011. (II.09.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Tapolcai Polgári Védelmi Iroda) támogatása
29/2011. (II.09.) Polgármester 2011. évi szabadsága
30/2011. (II.09.) Könyvtár-Teleház 2010. évi beszámolója
31/2011. (III.30.) "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának módosítása
32/2011. (III.30.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratának módosítása
33/2011. (III.30.) 7/2011. (III.9.) BM. rendelet alapján közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése pályázathoz önerő meghatározása
34/2011. (III.30.) 125/2009. (IX.29.) FVM. rendelet alapján EMVA-ból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások pályázat elutasításának tudomásul vétele
35/2011. (III.30.) Autóbusz betérési szerződés felmondása
36/2011. (III.30.) Intézmények villamos energia ellátására szerződéskötés az ELMIB Zrt-vel
37/2011. (III.30.) Körzeti megbízott szolgálatteljesítési helye
38/2011. (III.30.) Polgármester 2011. évi szabadsági tervének módosítása
39/2011. (IV.15.) 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése pályázathoz önerő módosítása
40/2011. (IV.15.) Hitelfelvétel
41/2011. (IV.18.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása
42/2011. (IV.18.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének zárszámadása
43/2011. (IV.18.) "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálatatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának és szakmai programjának felülvizsgálata
44/2011. (IV.18.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata
45/2011. (IV.18.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata
46/2011. (IV.18.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
47/2011. (IV.19.) Rendőrség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
48/2011. (IV.19.) Rendőrség és körzeti megbízott munkájának elismerése, kérés a Rendőrkapitánysághoz
49/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosítása
50/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének zárszámadása
51/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége ügyrendje
52/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége alapdokumentumainak felülvizsgálata
53/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola belső ellenőrzési jelentése
54/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola alapdokumentumainak felülvizsgálata
55/2011. (IV.19.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás felülvizsgálatának jóváhagyása
56/2011. (IV.19.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzőségének beszámolója a 2010. évi tevékenységről
57/2011. (IV.19.) Körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelése
58/2011. (IV.19.) Fogorvosi Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
59/2011. (IV.21.) Konyha 2010. évi költségvetésének módosítása
60/2011. (IV.21.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása
61/2011. (IV.21.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása
62/2011. (IV.21.) Védőnői Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítása
63/2011. (IV.21.) Temető 2010. évi költségvetésének módosítása
64/2011. (IV.21.) Konyha 2010. évi költségvetésének zárszámadása
65/2011. (IV.21.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének zárszámadása
66/2011. (IV.21.) Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének zárszámadása
67/2011. (IV.21.) Védőnői Szolgálat 2010. évi költségvetésének zárszámadása
68/2011. (IV.21.) Temető 2010. évi költségvetésének zárszámadása
69/2011. (IV.21.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda alapdokumentumainak felülvizsgálata
70/2011. (IV.21.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évben indítható óvodai csoportjainak meghatározása
71/2011. (IV.21.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának elfogadása
72/2011. (IV.21.) ÖNHIKI pályázat
73/2011. (IV.21.) Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete támogatása
74/2011. (V.31.) 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jelentés elfogadása
76/2011. (V.31.) Lesenceistvándi Cserkészcsapat támogatása
77/2011. (V.31.) Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása
78/2011. (IX.06.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. féléves módosítása
79/2011. (IX.06.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
80/2011. (IX.06.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. féléves módosítása

81/2011. (IX.06.)

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
82/2011. (IX.06.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója
83/2011. (IX.06.) Vízkárelhárítási terv
84/2011. (IX.06.) Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása
85/2011. (IX.13.) Konyha 2011. évi költségvetés módosítása
86/2011. (IX.13.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetés módosítása
87/2011. (IX.13.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetés módosítása
88/2011. (IX.13.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetés módosítása
89/2011. )IX.13.) Temető 2011. évi költségvetés módosítása
90/2011. (IX.13.) Konyha 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
91/2011. (IX.13.)

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

92/2011. (IX.13.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
93/2011. (IX.13.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
94/2011. (IX.13.) Temető 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
95/2011. (IX.13.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának értékelése
96/2011. (IX.13.) Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
97/2011. (IX.13.) Tankönyvtámogatás
98/2011. (IX.13.) Hulladékszállítási díjhátralékról szóló tájékoztatás
99/2011. (IX.13.) Csatorna érdekeltségi hozzájárulás hátralékról szóló tájékoztatás
101/2011. (X.06.) Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratának módosítása
102/2011. (X.06.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása
103/2011. (X.06.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
104/2011. (X.06.) Szemétszállítással kapcsolatban megállapodás Remondis Tapolca Kft-vel
105/2011. (X.06.) Dögkút térítésmentes átvétele
108/2011. (XI.22.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
109/2011. (XI.22.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
110/2011. (XI.22.) "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója
111/2011. (XI.22.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
112/2011. (XI.22.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
113/2011. (XI.22.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciója
114/2011. (XI.22.) "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező önkormányzati célok meghatározása
115/2011. (XI.22.) Konyha 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
116/2011. (XI.22.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
117/2011. (XI.22.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
118/2011. (XI.22.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
119/2011. (XI.22.) Temető 2011. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
120/2011. (XI.22.) Konyha 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
121/2011. (XI.22.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
122/2011. (XI.22.) Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
123/2011. (XI.22.) Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
124/2011. (XI.22.) Temető 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
125/2011. (XI.22.) Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös intézményeinek (konyha, óvoda, háziorvos, védőnő, temető) 2012. évi költségvetési koncepciója
126/2011. (XI.22.) Lesenceistvánd és Uzsa Községek Önkormányzata közös intézményeinek (konyha, óvoda, háziorvos, védőnő, temető) villamos energia ellátására szolgáltató váltása
128/2011. (XI.30.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése
129/2011. (XI.30.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
130/2011. (XI.30.) Az Önkormányzat 2012. évi munkaterve
131/2011. (XI.30.) Hegyalja utca folytatásában házhelyek kialakítása tervdokumentációjának elfogadása
Pannon Interaktív