„Nekem tudnom s látnom kell” Alapítvány bemutatkozása 

Lesenceistvánd településen élő gyermekek támogatására a „Nekem tudnom,s látnom kell” Alapítvány 25 alapító taggal jött létre. Bírósági bejegyzése 1996. május 14-én megtörtént.

Az Alapítvány kezelésével hét főből álló kuratórium van megbízva.  

Céljai:  
-         A tanulók jutalmazása
-         Tehetséges tanulók speciális képességeinek a kibontakoztatása
-         Idegen nyelv és számítástechnikai oktatás fejlesztése
-         Szabadidős, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. 

Az elmúlt évek folyamán valamennyi célnak lehetőségeinkhez mérten próbáltunk eleget tenni.  

Hozzájárultunk: 

  •       kirándulásokhoz
  •       színház-látogatásokhoz
  •       úszásoktatáshoz,
  •       sporteszközök, számítógép vásárlásához
  •       részt vállaltunk a tanulók év végi jutalmazásában
  •       gyermeknapot szerveztünk
  •       parlagfűmentesítési akcióban vettünk részt
  •       fásítást végeztünk 

Az Alapítvány pénzügyi helyzetéhez mérten, nem kevés összeggel járult hozzá a társastánc-oktatáshoz. Az évek során az igény egyre nő, a szülők támogatási lehetősége egyre csökkent.

Az Alapítvány vagyonának gyarapítására törekednénk, de nagyobb támogatót ez idáig nem sikerült találni. Azzal a pénzeszközzel gazdálkodunk, amely a nekünk adományozott adó1%-ból kapunk.  

Pannon Interaktív