"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat megalakulásával Lesenceistvánd-Lesencefalu-Uzsa, Lesencetomaj, Balatonederics-Nemesvita Településeken a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés mellett az alapellátási formák közül 2007. január 31-től bevezetésre került a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások  
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki egészsége fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése.                                                                                                                                                  

Célja, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése a családi környezetébe. Igényelheti bármely gyermeket nevelő család, szülő, vagy maga a gyermek a kiskorú (fiatalkorú) egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.

A családsegítő szolgáltatás feladata a mentális, életvezetési, szociális gondokkal küzdő személyek, családok segítése. Igényelheti bárki, kiemelten munkanélküli, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdő, illetve fogyatékos, krónikus-, pszichiátriai-, szenvedélybeteg személy. 

Célja, hogy a családok illetve az egyének szociális és mentálhigiénés problémáik megoldásához megfelelő segítséget kapjanak. A családsegítés sokrétű, komplex segítő szolgáltatás, amelynek keretébe tartozik többek között a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárása és közreműködés azok megszüntetésében; segítő beavatkozás krízishelyzetekben; természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése. A családgondozók a településeken a fogadóórák idejében lehetőséget biztosítanak személyes, bizalmas találkozás keretében a problémák megbeszélésére, segítséget nyújtanak a hivatalos ügyintézésben, illetve egyéb információkkal, gyermeknevelési, életvezetési, életmód tanácsokkal segítik a klienseket.

Elérhetőségek:

cím: 8318 Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 91.
telefon: 06-87/436-774
mobil:
- Nagy Renáta intézményvezető 70/953-7451
- Gábor Oszkárné családsegítés családgondozója 20/213-4638

Fogadóórák

Időpont

Helyszín

Lesencefalu

Hétfő 9.00-10.30

Polgármesteri Hivatal
Lesencefalu, Kossuth u. 46.

Lesencetomaj

Hétfő 11.00-12.30

"Együtt Egymásért" Iroda
L.tomaj, Szent István park 1.

Uzsa

Kedd 8.00-9.30

Polgármesteri Hivatal
Uzsa, Lázhegy u. 19.

Lesenceistvánd

Kedd 10.00-11.30

Művelődési Ház
L.istvánd, Kossuth u. 91.

Balatonederics

Szerda 11.00-12.30

Polgármesteri Hivatal
B.ederics, Kossuth u. 84.

Nemesvita

Szerda 13.00-14.30

Könyvtár-Teleház
Nemesvita, Dózsa Gy. u.

Hegymagas

Csütörtök 9.00-10.30

Polgármesteri Hivatal
Hegymagas, Szigligeti u. 13.

Szigliget

Csütörtök 11.00-12.30

Polgármesteri Hivatal
Szigliget, Kossuth u. 54.

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumai:

Gépjármű üzemeltetési Szabályzat (KGY-166)

letöltés
Gépjármű üzemeltetési Szabályzat (LUL-708) letöltés
Szervezeti és Működési Szabályzat letöltés
Alapító okirat letöltés
Szakmai Program letöltés

 

Pannon Interaktív