Választási Iroda

Vezetőjének neve: Dr. Benkő Réka Zsófia

Hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme:
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Telefon: +36 87 436-151
E-mail: kozoshivatal@lesenceistvand.hu

Választási információs szolgálatának elérhetőségei:
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Telefon: +36 87 436-151
E-mail: kozoshivatal@lesenceistvand.hu

a Választási iroda vezetőjének
- a mandátumok számának megállapításáról szóló határozat
- Választási Iroda Vezetőjének az ajánlások számának megállapításáról szóló közleménye

Választási Bizottság

Tagjainak neve:
- Kovácsné Fehér Mária Márta tag
- Grófné Lakatos Mária tag
- Dezső Judit tag
- Lakatosné Bakó Szilvia tag
- Muzsi Imréné tag
- Bedőcs Veronika póttag
- Kudlik Dávid póttag

Elérhetőségei: +36 87 436-151

Ülésének várható időpontja és részletes napirendje:
- Helyi Választási Bizottság alakuló ülésre meghívó – 2023. 11. 08.

Üléséről készült jegyzőkönyv:
- Jegyzőkönyv 2023.11.08.

Határozatai:Pannon Interaktív