AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. és 15/B. §-a alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok

Közérdekű adatok közzététele

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 01-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény.  

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezéseit módosította.

A közzététel adattartalma az alábbi:

  • kedvezményezett neve
  • támogatás összege
  • támogatás célja
  • támogatási program megvalósításának helye

A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik.  

A közzététel adattartalma az alábbi:

  • szerződés megnevezése
  • szerződés tárgya
  • szerződést kötő felek neve
  • szerződés értéke
  • határozott időre kötött szerződés időtartama
  • fenti adatok változásai

A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.

Letölthető dokumentumok:

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetése
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat vagyonához kötődő egyes szerződések (5 Millió Ft feletti szerződések)

Pannon Interaktív