Meghívók / 2010. szeptember 13-ai nyilvános ülés, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Település Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.22.) számú rendeletének 11. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2010. szeptember 13-án (hétf?n) 18.00 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, M?vel?déi Ház

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról , mellékletek
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában való részvétel
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3.) Beiskolázási támogatás
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

Lesenceistvánd, 2010. szeptember 6.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív