Meghívók / 2010. október 14-ei ALAKULÓ ÜLÉS, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 3298/2010

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. § alapján a képvisel?-testület alakuló ülését

2010. október 14-én (csütörtökön) 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, M?vel?déi Ház tárgyaló terme

Napirend:

1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményér?l, megbízólevelek átadása
El?terjeszt?: Moór Lászlóné HVB elnök

2.) Az önkormányzati képvisel?k és a polgármester eskütétele
El?terjeszt?: Moór Lászlóné HVB elnök

3.) A polgármesteri program ismertetése
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4.) A polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5.) SZMSZ felülvizsgálata, módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

(6.) Bizottságok megválasztása)

7.) Alpolgámester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétele

8.) Alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása

9.) Körjegyz? tájékoztatója
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

Kérem, hogy az alakuló ülésen feltétlenül megjelenni szíveskedjen!

Lesenceistvánd, 2010. október 5.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív