Meghívók / 2011. szeptember 06-ai, 4-es együttes ülés, Lesencetomaj

LESENCETOMAJ POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEISTVÁND POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEFALU POLGÁRMESTERÉT?L
UZSA POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a képvisel?-testület együttes nyilvános ülését

2011. szeptember 6-án (kedd) 16.30 órára

összehívom.

Az ülés helye: Lesencetomaj, M?vel?dési Ház

Napirend:

1. "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?sége 2011. évi költségvetési el?irányzat módosítása
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

2. Tájékoztató a "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?ségének 2011. I. félévi gazdálkodásáról
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

3. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi költségvetésének el?irányzat módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi szakmai beszámolója
El?terjeszt?: Dr. Dékány Györgyné intézményvezet?

6. Az önkormányzatok vízkárelhárítási tervének jóváhagyása
El?terjeszt?: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 24.

Mészáros László     Tóth Csaba     Kigyós Ferenc     Kovács Károly
polgármester      polgármester      polgármester      polgármester

Pannon Interaktív