Meghívók / 2011. szeptember 13-ai nyilvános ülés, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Község Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.22.) számú rendeletének 19. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2011. szeptember 13-án (kedden) 18.30 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, M?vel?déi Ház

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér?l szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésér?l szóló rendelet módosítása I. félév (rendelet-tervezet)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5. Belterületi utak fejlesztése támogatása pályázat benyújtásához szükséges út tervek elkészítésére adott tervez?i árajánlat
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

6. Beiskolázási támogatás 2011/2012. tanév
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

7. Hulladékszállítási díjhátralékról tájékoztatás és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelmér?l szóló 12/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának el?készítése
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester


Lesenceistvánd, 2011. augusztus 24.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív