Meghívók / 2011. november 30-ai nyilvános ülés, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Község Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.22.) számú rendeletének 19. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2011. november 30-án (szerdán) 16.30 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, Polgármesteri Hivatal

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt. rendeletének módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének a temet?kr?l és a temetkezésr?l szóló 13/2005. (IX.28.) Kt. rendeletének módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér?l szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésér?l szóló rendelet módosítása, melléklet, melléklet, melléklet
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató . melléklet
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

6. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója , melléklet, melléklet, melléklet
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

7. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi munkaterve
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester


Lesenceistvánd, 2011. november 10.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív