Meghívók / 2012. április 18-ai, 4-es együttes ülés, Lesencetomaj

LESENCETOMAJ POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEISTVÁND POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEFALU POLGÁRMESTERÉT?L
UZSA POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a képvisel?-testület együttes nyilvános ülését

2012. április 18-án (szerdán) 16.30 órára

összehívom.

Az ülés helye:      Lesencetomaj, M?vel?dési Ház

Napirend:

1. Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat 2011. évi m?ködésér?l
El?terjeszt?: polgármesterek

2. Beszámoló Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek közbiztonsági helyzetér?l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr?l és az azzal kapcsolatos feladatokról
El?terjeszt?: polgármesterek

3. "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?sége 2011. évi költségvetési el?irányzatának módosítása IV. negyedév
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

4. Tájékoztató a "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?ségének 2011. évi zárszámadásáról
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

5. Tájékoztató a "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?sége 2011. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

6. A körjegyz? 2011. évi teljesítményének értékelése
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli el?terjesztés.)

7. Tájékoztató a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi munkájáról
El?terjeszt?: Mészáros László Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke
(Szóbeli el?terjesztés.)

Lesenceistvánd, 2012. április 5.

 

Mészáros László         Tóth Csaba          Kigyós Ferenc         Kovács Károly
polgármester             polgármester        polgármester         polgármester

Pannon Interaktív