Meghívók / 2012. április 25-ei Lesenceistvánd - Uzsa együttes ülés, Uzsa

Lesenceistvánd Önkormányzat Polgármesterét?l
Uzsa Önkormányzat Polgármesterét?l

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján a képvisel?-testület együttes ülését

2012. április 25-én (szerda) 16.30 órára

összehívom.

Az ülés helye:     Uzsa, M?vel?dési Ház

Napirend:

1. Tájékoztató a Lesenceistvánd  - Uzsa Sportegyesület 2011. évi tevékenységér?l, pénzügyi helyzetér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

2. A "Nekem tudnom, s látnom kell" Alapítvány 2011. évi beszámolója
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

3. Tájékoztató a Véd?n?i Szolgálat 2011. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

4. Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat 2011. évi munkájáról
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

5. Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös m?ködtetés? intézményeinek 2011. IV. negyedévi költségvetési el?riányzat módosítása (óvoda, háziorvosi szolgálat, véd?n?i szolgálat, temet? fenntartás)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

6. Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös m?ködtetés? intézményeinek 2011. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (konyha, óvoda, háziorvos, véd?n?, temet?)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester, Kovács Károly polgármester

Lesenceistvánd, 2012. április 11.

                     Tóth Csaba                      Kovács Károly
                     polgármester                    polgármester

Pannon Interaktív