Meghívók / 2012. április 25-ei nyilvános ülés, Uzsa

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Község Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.22.) számú rendeletének 19. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2012. április 25-én (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Uzsa, M?vel?dési Ház

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1. Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének 2011. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2. Tájékoztató a helyi Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3. Beszámoló a Könyvtár és Teleház 2011. évi m?ködésér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4. Beszámoló a Kultúrház 2011. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésér?l szóló rendelet módosítás (IV. negyedév rendelettervezet)
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

6. El?terjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

7. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló .... / 2012. (....) önkormányzati rendelet megalkotása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

8. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének a temet?r?l és a temetkezésr?l szóló ... / 2012. (....) önkormányzati rendelet megalkotása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

9. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének az állatartás szabályairól szóló .... / 2012. (...) önkormányzati rendelet megalkotása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

10. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testületének az önkormányzati rendeletek szabálysértésr?l szóló rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésér?l szóló ... / 2012. (IV...) önkormányzati rendelet megalkotása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

11. Pénzintézeti hitel felvétele
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

12. Lesenceistvánd Község Önkormányzata szabályszer?ségi ellen?rzési jelentése a 2011. év vonatkozásában
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

13. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  intézményvezet?i feladatainak ellátására pályázat kiírása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

14. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda intézményvezet?i feladatainak ellátására pályázat kiírása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

15. 2012. évi közbeszerzési terv módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

16. Kistarcsa Város Önkormányzat támogatási kérelme
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

17. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képvisel?-testültének 104/2010. (X.21.) képvisel?-testületi határozatának módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

18. Szín és Vonal M?vészetoktatási Közhasznú Alapítvány bérleti szerz?dése
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester


Lesenceistvánd, 2012. április 17.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív