Meghívók / 2012. szeptember 05-ei 4-es együttes ülés, Lesenceistvánd

LESENCETOMAJ POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEISTVÁND POLGÁRMESTERÉT?L
LESENCEFALU POLGÁRMESTERÉT?L
UZSA POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a képvisel?-testület együttes nyilvános ülését

2012. szeptember 05-én (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye:      Lesenceistvánd, M?vel?dési Ház

Napirend:

1. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. I. félévi költségvetésének el?irányzat módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3. "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4. "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?sége 2012. évi költségvetési el?irányzatának módosítása (I.félév)
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

5. "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?ségének 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

6. Az önkormányzati feladatellátás várható lehet?ségei
El?terjeszt?: polgármesterek

7. A "Lesence Völgye" Települések Körjegyz?ségének jöv?je, kezdeményezés Közös Hivatal létrehozására
El?terjeszt?: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2012. augusztus 27. 

Mészáros László         Tóth Csaba          Kigyós Ferenc         Kovács Károly
polgármester             polgármester        polgármester         polgármester

Pannon Interaktív