Meghívók / 2011. február 09-ei nyilvános ülés, Lesenceistvánd

LESENCEISTVÁND ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉT?L

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdése, valamint Lesenceisvánd Település Önkormányzata Szervezeti és M?ködési Szabályzatáról szóló 9/2007. (XI.22.) számú rendeletének 11. §-a alapján a képvisel?-testület soron következ? ülését

2011. február 09-én (szerdán) 18.00 órára

összehívom.

Az ülés helye:           Lesenceistvánd, M?vel?déi Ház

Napirend el?tt:

Tájékoztató a lejárt határidej? képvisel?-testületi határozatok végrehajtásáról és az el?z? testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekr?l, valamint a képvisel?-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Napirend:

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet), mellékletek
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

2.) Rendelet a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt. rendelet módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

4.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 6/2008. (V.29.) Kt. rendelet módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

5.) A helyi adókról szóló 18/2009. (XI.20.) Kt. rendelet módosítása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

6.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

7.) A Képvisel?-testület tájékoztatása a helyi adók 2010. évi befizetésének teljesítésér?l
El?terjeszt?: Dr. Takács Nóra körjegyz?

8.) Tájékoztató a polgármester 2010. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

9.) Jelentés az önkormányzati képvisel?k vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésér?l
El?terjeszt?: Dr. Benedek Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke

10.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestülei T?zoltóság támogatási kérelme
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

11.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

12.) Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

13.) Beszámoló a M?vel?dési Ház 2010. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

14.) Beszámoló a Nyugdíjasklub 2010. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

15.) Beszámoló a Vöröskereszt 2010. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester

16.) Beszámoló a könyvtár-teleház 2010. évi tevékenységér?l
El?terjeszt?: Tóth Csaba polgármester


Lesenceistvánd, 2011. február 02.

                                                       Tóth Csaba
                                                       polgármester

Pannon Interaktív